Osallistavan valinnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
BTJ Finland Oy

Osoite:
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Puh: (09) 5840 440, sähköposti: asiakaspalvelu@btj.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Mikko Levo

Osoite:
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Puh: 0400 963 200, sähkköposti: mikko.levo@btj.fi

3. Rekisterin nimi

Osalistavan valinnan henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöistä tallennetaan alla olevat tiedot.

Käyttäjältä itseltään saadut tiedot:

Jos käyttäjä rekiströityy palveluun Haka-luottamusverkon kautta niin käyttäjän sähköpostiosoite haetaan kotiorganisaatiosta käyttäjän suostumuksella.

Lisäksi rekisterinpitäjän saa itse seuraavan tiedon käyttäjistä:

6. Tietojen säännänmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.